Informace a přihlášky pro prodejce občerstvení

Přihláška k účasti v elektronické verzi
Přihláška k účasti v PDF na stránce níže
 

32. HRNČÍŘSKÝ JARMARK V KUNŠTÁTĚ

14. a 15. září 2024                                                             

místo konání:

areál Panské zahrady pod zámkem

Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2024

 

Věnujte pozornost vyplnění přihlášky.

Účast bude potvrzena pouze prodejcům občerstvení, kteří odešlou řádně vyplněnou přihlášku včetně přílohy do termínu uzávěrky a přijmou účast na oba dva prodejní dny. Pořadatelská komise má právo výběru mezi zájemci o účast!

UPOZORNĚNÍ

Každý zájemce o účast přiloží k přihlášce foto stánku.
Vybraným prodejcům potvrdíme účast e-mailem do 30. července 2024.

Přípojka elektrické energie

Pokud požadujete přípojku, uveďte do formuláře:
- požadovaný celkový příkon
- max. příkon na jeden spotřebič je 2,5 až 3 kW
- budeme důsledně vyžadovat nezávadnost spotřebičů

Poplatky

Místo pro vlastní stánek (max. 3 m)
- tepelné zpracování potravin        4000 Kč / 2 dny
- ostatní                                             3000 Kč / 2 dny         

 

Typ zpracování
m2
Přiložte 1 fotografii stánku
Pouze jeden soubor.
Limit 8 MB.
Povolené typy: jpg, jpeg, png.
Přípojka - požadavek
kW

Maximální příkon na jeden spotřebič je 2,5 až 3 kW.
Před připojením budeme požadovat revizní zprávu jednotlivých spotřebičů.

Účast v minulých letech
Vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami tohoto zpracování.