Informace a přihlášky pro prodejce občerstvení

Informace

Vybraným prodejcům občerstvení potvrdíme účast na Hrnčířském jarmarku
do 30. 7.

E-mailem vám pošleme podrobné informace k účasti. Prosíme, věnujte jim pozornost!

Děkujeme všem za zájem o účast na 30. ročníku hrnčířského jarmarku a za pochopení těm, kterým účast nebyla potvrzena.

 

Přihláška k vyplnění on-line.
Přihláška  ke stažení ve formátu PDF je na této stránce dole.

Účast bude potvrzena prodejcům občerstvení, kteří odešlou řádně vyplněnou přihlášku včetně příloh do termínu uzávěrky přihlášek 15. května 2022 a přijmou účast na oba dva prodejní dny.
Pořadatelská komise má právo výběru mezi zájemci o účast.
Odesláním přihlášky souhlasíte se všemi podmínkami a povinnostmi, které vyplývají z potvrzení vaší účasti pořadatelem na 30. hrnčířském jarmarku
v Kunštátě.

Vybraným účastníkům zašleme potvrzení o účasti a podrobné informace
k organizaci jarmarku na přelomu června a července.

 

Poplatky:

- tepelné zpracování potravin               4000 Kč / 2 dny

- ostatní                                                    3000 Kč / 2 dny

Rozměr místa pro vlastní stánek max. 3x3 m.

Stánky s tepelným zpracováním potravin budou z důvodu zakuřování pódia umístěny na náměstí K. Bochořáka.

 

Přihláška pro prodejce občerstvení

Možnost přihlášení bude uzavřena 15. května 2022.

Zpráva o stavu

Tento formulář je momentálně uzavřen a není možné jej vyplnit.