O jarmarku

Stručná historie hrnčířství a pořádání jarmarku v Kunštátě

 

 1620 – 1993 – 2024

 

Hrnčířství patří k městečku Kunštát odnepaměti. Jarmark není uměle vytvořenou tradicí. Městečko bylo založeno ve 13. století a zanedlouho se začalo rozvíjet i zdejší hrnčířství. Podmínky pro vytváření hliněných výrobků zde byly mimořádně příznivé. V okolí se nacházel dostatek tvárné hlíny, a tak se v Kunštátě vyrábělo první nádobí pro denní potřebu. Když pak v městě pracovalo asi deset hrnčířských mistrů, sdružili se s dovolením vrchnosti v cech neboli bratrstvo. Jeho cechovní privilegia udělil roku 1620 tehdejší držitel kunštátského panství Štěpán Schmidt z Freihoffenu. A z téhož roku pochází i cechovní pečeť, na níž je zobrazen první keramický výrobek s Adamem, s Evou a hadem na jabloni.

Další milník pro kunštátskou keramiku znamenal rok 1989. Tehdy v Kunštátě vznikla řada soukromých keramických dílen. To byl signál, že je načase vrátit se k další tradici – pořádání jarmarku. Ten se v minulosti na náměstí konal několikrát do roka.

V roce 1993 tak město Kunštát obnovilo tradici a stalo se pořadatelem prvního novodobého hrnčířského jarmarku. Byl jednodenní a představilo se zde kolem 20 prodejců z nejbližšího okolí nabízejících keramiku a jiné řemeslné zboží. O rok později jarmark začínal již v pátek a účastnilo se jej 45 prodejců, od roku 1995 Kunštát jarmarkem žije od pátku do neděle. Vítáme 150 prodejců nejen z celé České republiky, ale nyní i ze zahraničí, jejichž zboží si průměrně prohlédne 16 tisíc návštěvníků. Hrnčířský jarmark si získal respektovaný termín, se kterým se počítá  třetí víkend v měsíci září.

V letošním roce město Kunštát pořádá 32. ročník Hrnčířského jarmarku.

Od roku 2012 se koná soutěž zúčastněných keramiků o nejlepší výrobek na dané téma. O výherci a nejlepším výrobku rozhodují návštěvníci jarmarku svým hlasováním.

Od roku 2017 je součástí jarmarku i výstava prací renomovaného keramika.

Doprovodnou, ale nedílnou součástí jarmarku je kulturní program.

Pořadatelé aktivně pracují na tom, aby sestavili pro návštěvníky rozmanitou přehlídku keramických výrobků. I pro budoucnost chtějí jarmark věnovat výlučně hrnčířskému řemeslu, a tím vytvářet jedinečnost této akce.

Naším cílem je zachovat kvalitu a úroveň této přehlídky keramických výrobků a hrnčířského řemesla, podpořit zachování keramických tradic v Kunštátě, vzbudit zájem  zahraničních keramiků a připravit akci, která je svým zaměřením i kvalitou výjimečná a ojedinělá nejen v našem regionu.

32. hrnčířský jarmark se bude konat ve dnech 14. a 15. září 2024
v areálu Panské zahrady pod zámkem.
Zveme k návštěvě letošního ročníku a těšíme se na shledanou.
Město Kunštát