29. hrnčířský jarmark se uskuteční 18.-19. září 2021.
S ohledem na platná nařízení byl počet prodejců upraven. 

Pro VŠECHNY účastníky jarmarku - prodejce, návštěvníky, pořadatele – stále platí prokázat se dokladem o bezinfekčnosti. Na místě bude  mobilní testovací tým, registrace je NUTNÁ!
Podrobně v sekci VSTUPENKY

Informace ohledně parkování.
Parkování na škvárovém fotbalovém h
řišti je určeno pouze pro vystavovatele a prodejce - viz mapa bod 2.
Parkování pro návšt
ěvníky je zajištěno na louce Pod Hlubnou - viz mapa bod 3.
P
říjezdy na parking budou značeny.
https://mapy.cz/s/jotuzonogu