Výstava

O jubilejním 25. ročníku hrnčířského jarmarku jsme poprvé uspořádali samostatnou výstavu vybraného umělce ve velkém stanu na náměstí K. Bochořáka.

Již čtyři ojedinělé výstavy - Zdeněk Lindovský a Karel Ševčík, Eva Roučka, Milan Růžek, Jaromír Kotisa - měly velký ohlas a povýšily celkovou úroveň akce.

Pro letošní rok jsme připravili:

VÝSTAVU SERGEJE KULINY

Malíř, sochař a keramik Sergej Kulina se narodil v Estonsku.
Od roku 1992 žil s rodinou v Kunštátě na Moravě, v současnosti v nedalekém Sulíkově.
V centru jeho tvůrčího zájmu je člověk - mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému.

www.segejkulina.com