Informace a přihlášky pro prodejce keramiky

Informace

V sekci mapa a přehled prodejců jsme zveřejnili seznam keramiků, kterým byla potvrzena účast na letošním ročníku, včetně plánku s vyznačením prodejního místa nebo stánku. E-mailem vám pošleme podrobné informace k účasti. Prosíme, věnujte jim pozornost!

Vybraným prodejcům občerstvení potvrdíme účast do 30. 7.

Děkujeme všem za zájem o účast na 30. ročníku hrnčířského jarmarku a za pochopení těm, kterým účast nebyla potvrzena.

 

 

Přihláška k vyplnění on-line.
Přihláška ke stažení ve formátu PDF je na této stránce dole.

Účast bude potvrzena pouze výrobcům keramiky, kteří odešlou řádně vyplněnou přihlášku včetně do termínu uzávěrky, která je 15. května 2022 a přijmou účast na oba dva prodejní dny (jiným řemeslům a překupníkům účast nepotvrzujeme a je tedy zbytečné přihlášku podávat).
Pořadatelská komise má právo výběru mezi zájemci o účast! Naším hlavním zájmem je prezentovat kvalitu a různorodost keramiky v daných prostorových podmínkách.

UPOZORNĚNÍ

Informace k pronájmu stánků města:
Pronajímat budeme pouze stánky dřevěné umístěné po okraji náměstí.
Střed náměstí bude využitý pro vlastní stánky o rozměru  3x 3 m tzv. party stany bílé barvy. Prodejci s vlastním stánkem přiloží foto stánku.

Stavba stánků za zábranami náměstí není povolena - úplný zákaz prodeje.
Vybraným účastníkům zašleme potvrzení o účasti, složenku k úhradě
a podrobné informace k organizaci jarmarku na přelomu června a července.

Soutěž

Téma keramické soutěže je CUKŘENKA. Zpracování tématu není omezeno - volná tvorba. Vítězný výrobek vyberou hlasováním návštěvníci jarmarku. Oceněný autor bude mít zajištěnu bezplatnou účast na 31. hrnčířském jarmarku v Kunštátě v roce 2023.

Poplatky

Místo pro vlastní stánek (max. 3 m):      3000 Kč / 2 dny
Místo a stánek města:                               3605 Kč / 2 dny

Přihláška pro výrobce keramiky

Možnost přihlášení bude uzavřena 15. května 2022.

Zpráva o stavu

Tento formulář je momentálně uzavřen a není možné jej vyplnit.