UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY JARMARKU
Již tuto sobotu 19. září se sejdeme na Hrnčířském jarmarku v Kunštátě, letos v Panské zahradě pod zámkem.
Věříme, že setkání bude po všech stránkách pozitivní, příjemné a úspěšné a snaha vložená do příprav, bude zúročena spokojeností nás všech!
Letošní Hrnčířský jarmark připravujeme pečlivě v podobě, která zohledňuje současnou situaci a respektujeme všechna stávající hygienická nařízení.
Obracíme se na všechny účastníky jarmarku - prodejce i návštěvníky - dbejte, prosím, na bezpečnost svoji i okolí ! Doporučujeme nosit roušky, používejte dezinfekci a chovejte se ohleduplně v zájmu nás všech .
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Přijeďte si užít sobotu s keramikou!
Organizátoři akce