INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY:

Potvrzení o účasti budeme vybraným prodejcům rozesílat až po rozhodnutí organizátorů, zda a v jaké formě se letošní ročník uskuteční. Zatím nezbývá než čekat, jakým směrem se budou opatření ubírat a za jakých podmínek budou moci probíhat kulturní akce po letních měsících. Situace je složitá, ale i tak děláme vše pro to, aby naše akce mohla proběhnout i v případě nařízených opatření. Jsme však povinni respektovat vládní nařízení a brát ohled na zdraví nás všech.

Sledujte, prosím, aktuální informace na tomto webu.