INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY:

Potvrzení o účasti budeme vybraným prodejcům rozesílat v druhé polovině měsíce srpna, kdy rada města rozhodne, zda a v jaké formě se letošní jarmark uskuteční.
Zatím nezbývá než čekat, jakým směrem se budou opatření ubírat a za jakých podmínek budou moci probíhat kulturní akce po letních měsících. Situace je složitá, ale i tak děláme vše pro to, aby naše akce mohla proběhnout i v případě nařízených opatření. Jsme povinni je respektovat a brát ohled na zdraví nás všech.

Sledujte, prosím, aktuální informace na tomto webu.